Kiev Voivodeship

From Infogalactic: the planetary knowledge core
Jump to: navigation, search
Kyiv Voivodeship
Palatinatus Kioviensis
Województwo kijowskie
Voivodeship of Polish-Lithuanian Commonwealth¹
Lob Погоня Сигизмунда Кейстутовича1.svg
1471–1793

Coat of arms of Ukraine

Coat of arms

Location of Ukraine
The Kiev Voivodeship in
the Polish-Lithuanian Commonwealth in 1635.
Capital Kiev (1471–1667), Zhytomyr (1667–1793)
History
 •  Established 1471
 •  Second partition 1793
Area
 •  1793 200,000 km2 (77,220 sq mi)
Population
 •  1793 500,000 
Density 2.5 /km2  (6.5 /sq mi)
Political subdivisions counties: 9 (1471-1569)
7 (1569-1667)
3 (1667-1793)
¹ Voivodeship of the Kingdom of Poland. The kingdom was part of the Polish-Lithuanian Commonwealth from 1569.
Map of the Polish-Lithuanian Commonwealth and its territorial losses in the mid 17th century.
Kiev (Kiou). A fragment of Russiae, Moscoviae et Tartariae map by Anthony Jenkinson (London 1562) published by Ortelius in 1570.
Kiev (Kiow) A fragment of piece Tractus Borysthenis Vulgo Dniepr at Niepr dicti. map by Joannii Janssonii (Amsterdam, 1663).

The Kyiv Voivodeship[1] or Kiev Voivodeship (Polish: Województwo kijowskie, Ukrainian: Київське воєводство) was a unit of administrative division and local government in the Grand Duchy of Lithuania from 1471 until 1569 and of the Crown of the Kingdom of Poland from 1569 until 1793, as part of Lesser Poland Province of the Polish Crown.

Description

It was the biggest voivodeship of the Polish-Lithuanian Commonwealth by land area, covering, among others, the land of Zaporizhian Cossacks. Under the order of King Casimir IV Jagiellon, it had replaced the former Principality of Kiev, ruled by Lithuanian-Ruthenian princes from two families (House of Algirdas and Olshansky family).[2][3] Its first administrative center was Kiev, but when the city was given to Imperial Russia in 1667 by Treaty of Andrusovo, the capital moved to Zhytomyr (Polish: Żytomierz), where it remained until 1793.

Municipal government

The governor of the voivodeship was voivode (voivode of Kiev).[4] In the Polish-Lithuanian Commonwealth the other two major administrative positions were castellan[5] and bishop (biskup kijowski).

Voivodeship Governor (Voivode) seat

Regional council (sejmik)

 • Zhytomyr

Regional council[6] for all Ruthenian lands

Regional council[7] seats

Administrative division

Counties lost under the Treaty of Andrusovo

Other losses

Neighbouring Voivodeships and regions

See also

References

 1. Kyiv voivodeship in the Encyclopedia of Ukraine
 2. Lithuanian History
 3. http://izbornyk.org.ua/dynasty/dyn.htm
 4. Polish: wojewoda kijowski
 5. Polish: kasztelan kijowski
 6. Polish: sejmik generalny
 7. Polish: sejmik poselski i deputacki
 8. Polish: Powiat kijowski
 9. Polish: Powiat owrucki
 10. Polish: Powiat żytomierski
 11. Polish: Powiat lubecki
 12. Polish: Powiat osterski

Bibliography

 • (Polish) Spisy pod red. Antoniego Gąsiorowskiego, t. III: Ziemie Ruskie, z. 4: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego XV-XVIII wieku, opracowali Eugeniusz Janas i Witold Kłaczewski, Kórnik: Biblioteka Kórnicka. 2002. 343, ISBN 83-85213-37-6.
 • (Polish) Witold Bobiński. Województwo kijowskie w czasach Zygmunta III Wazy: studium osadnictwa i stosunków własności ziemskiej. Warszawa. 2000.
 • (Polish) Henryk Litwin. Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569–1648. Semper. 2000. ISBN 83-86951-67-2 [also:] The Spatial Structure of the Kiev Voivodeship and its Impact on the Political and Social Life of the Gentry in 1569–1648. Struktura przestrzenna województwa kijowskiego i jej wpływ na życie polityczne i społeczne szlachty w latach 1569–1648.
 • (Polish) Michał Kulecki. Wygnańcy ze Wschodu. Egzulanci w Rzeczypospolitej w ostatnich latach panowania Jana Kazimierza i za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Warszawa 1997. ISBN 83-7181-001-6.
 • (Polish) Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Województwo kijowskie . OSSOLINEUM. 1997. ISBN 83-04-04369-6
 • (Polish) Zygmunt Gloger. Geografia historyczna ziem dawnej Polski. Kraków. 1903.
 • (Polish) Antoni Józef Rolle. Z przeszłości Polesia Kijowskiego. Warszawa. Red. Biblioteki Warszawskiej. 1882

External links

Lua error in Module:Coordinates at line 668: callParserFunction: function "#coordinates" was not found.