Lithuanian military ranks and insignia

From Infogalactic: the planetary knowledge core
Jump to: navigation, search

Lithuanian military ranks and insignia consist of the list and ordering of the different military ranks, for the officers, non-commissioned officers and soldiers of the modern Lithuanian Armed Forces. The ranks are visually represented by insignias placed on the uniforms.

Officers

NATO
code
Land force Air force Naval force Limitation
(as of 2012)[1]
Lithuanian rank English equivalent Insignia Lithuanian rank English equivalent Insignia Lithuanian rank English equivalent Insignia
General officers (Lithuanian: Generolai)
OF-8 Generolas leitenantas Lieutenant general OF-8 generolas leitenantas SP.jpg Generolas leitenantas Lieutenant general OF-8 generolas leitenantas.jpg Viceadmirolas Vice admiral OF-8 vice admirolas.jpg < 9
OF-7 Generolas majoras Major general OF-7 generolas majoras SP.jpg Generolas majoras Major general OF-7 generolas majoras.jpg Kontradmirolas Rear admiral OF-7 kontr admirolas.jpg
OF-6 Brigados generolas Brigade general OF-6 brigados generolas SP.jpg Brigados generolas Brigade general OF-6 brigados generolas.jpg Flotilės admirolas Flotilla admiral OF-6 flotilės admirolas.jpg
Senior officers (Lithuanian: Vyresnieji karininkai)
OF-5 Pulkininkas Colonel OF-5 pulkininkas SP.jpg Pulkininkas Colonel OF-5 pulkininkas.jpg Jūrų kapitonas Captain at sea OF-5 jūrų kapitonas.jpg < 30
OF-4 Pulkininkas leitenantas Lieutenant colonel OF-4 pulkininkas leitenantas SP.jpg Pulkininkas leitenantas Lieutenant colonel OF-4 pulkininkas leitenantas.jpg Komandoras Commander OF-4 komandoras.jpg < 127
OF-3 Majoras Major OF-3 majoras SP.jpg Majoras Major OF-3 majoras.jpg Komandoras leitenantas Lieutenant commander OF-3 komandoras leitenantas.jpg < 375
Junior officers (Lithuanian: Jaunesnieji karininkai)
OF-2 Kapitonas Captain OF-2 kapitonas SP.jpg Kapitonas Captain OF-2 kapitonas.jpg Kapitonas leitenantas Captain lieutenant OF-2 kapitonas leitenantas.jpg n/a
OF-1 Vyresnysis leitenantas First lieutenant OF-1 vyresnysis leitenantas SP.jpg Vyresnysis leitenantas First lieutenant OF-1 vyresnysis leitenantas KOP.jpg Vyresnysis leitenantas First lieutenant OF-1 vyresnysis leitenantas.jpg n/a
Leitenantas Lieutenant OF-1 leitenantas SP.jpg Leitenantas Lieutenant OF-1 leitenantas KOP.jpg Leitenantas Lieutenant OF-1 leitenantas.jpg n/a

Enlisted

NATO
code
Land force Air force Naval force
Lithuanian rank English equivalent Insignia Lithuanian rank English equivalent Insignia Lithuanian rank English equivalent Insignia
Non-commissioned officers (Lithuanian: Puskarininkiai)
OR-9 Seržantas majoras Sergeant major LT-Army-OR9.gif Seržantas majoras Sergeant major OR-9 seržantas majoras.jpg Vyresnysis laivūnas Fleet chief petty officer OR-9 vyresnysis laivūnas.jpg
OR-8 Viršila Master sergeant LT-Army-OR8.gif Viršila Master sergeant OR-8 viršila.jpg Laivūnas Master chief petty officer OR-8 laivūnas.jpg
OR-7 Štabo seržantas Staff sergeant LT-Army-OR7a.gif Štabo seržantas Staff sergeant OR-7 štabo seržantas.jpg Štabo laivūnas Senior chief petty officer OR-7 štabo laivūnas.jpg
Štabo seržantas
specialistas
Staff sergeant
specialist
LT-Army-OR7b.gif Štabo seržantas
specialistas
Staff sergeant
specialist
OR-7 štabo seržantas specialistas.jpg Štabo laivūnas
specialistas
Senior chief petty officer
specialist
OR-7 štabo laivūnas specialistas.jpg
OR-6 Vyresnysis seržantas Senior sergeant LT-Army-OR6a.gif Vyresnysis seržantas Senior sergeant OR-6 vyresnysis seržantas KOP.jpg Vyresnysis seržantas Chief petty officer OR-6 vyresnysis seržantas.jpg
Vyresnysis seržantas
specialistas
Senior sergeant
specialist
LT-Army-OR6b.gif Vyresnysis seržantas
specialistas
Senior sergeant
specialist
OR-6 vyresnysis seržantas specialistas KOP.jpg Vyresnysis seržantas
specialistas
Chief petty officer
specialist
OR-6 vyresnysis seržantas specialistas.jpg
OR-5 Seržantas Sergeant LT-Army-OR5a.gif Seržantas Sergeant OR-5 seržantas KOP.jpg Seržantas Petty officer OR-5 seržantas.jpg
Seržantas
specialistas
Sergeant
specialist
LT-Army-OR5b.gif Seržantas
specialistas
Sergeant
specialist
OR-5 seržantas specialistas KOP.jpg Seržantas
specialistas
Petty officer
specialist
OR-5 seržantas specialistas.jpg
OR-4 Grandinis Corporal LT-Army-OR4.gif Grandinis Corporal OR-4 grandinis KOP.jpg Grandinis Master seaman OR-4 grandinis.jpg
Soldiers (Lithuanian: Kareiviai)
OR-3 Vyresnysis eilinis Private first class LT-Army-OR3.gif Vyresnysis eilinis Airman first class OR-3 vyresnysis eilinis.jpg Vyresnysis jūreivis Leading seaman OR-3 vyresnysis jūreivis.jpg
OR-2 Eilinis Private LT-Army-OR2.gif Eilinis Airman OR-2 eilinis.jpg Jūreivis Seaman OR-2 jūreivis.jpg
OR-1 Jaunesnysis eilinis Junior private LT-Army-OR1.gif Jaunesnysis eilinis Junior airman OR-1 jaunesnysis eilinis.jpg Jaunesnysis jūreivis Junior seaman OR-1 jaunesnysis jūreivis.jpg

See also

References

  1. (Lithuanian) Principinės kariuomenės struktūros 2012 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2017 metais nustatymo, krašto apsaugos sistemos karių ribinių skaičių ir statutinių valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus 2012 metais ir 2017 metais patvirtinimo įstatymas

External links