Macedonian Struggle

From Infogalactic: the planetary knowledge core
Jump to: navigation, search

Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.

The Macedonian Struggle (Greek: Μακεδονικὸς Ἀγών) or Greek Struggle in Macedonia Bulgarian: Гръцка въоръжена пропаганда в Македония, "Greek armed propaganda in Macedonia") was a series of social, political, cultural and military conflicts between Greeks and Bulgarians in the region of Ottoman Macedonia between 1904 and 1908. The conflict was part of a wider rebel war in which revolutionary organizations of Greeks, Bulgarians and Serbs all fought over Macedonia. Gradually the Greek bands gained the upper hand, but the conflict was ended by the Young Turk Revolution in 1908.

Background

Greek refugees, from Strentza near Bitola/Monastiri, leaving their village in fear of the IMRO

Since the creation of the modern Greek state in 1830, the Megali Idea, an irredentist concept of a Greek state, dominated Greek politics. The Megali Idea project called for the annexation of all ethnic Greek lands, including Macedonia, parts of which had participated in the Greek War of Independence in the 1820s, were unsuccessful and remained under foreign rule. There was a rebellion in 1854 aiming to unite Macedonia with Greece, but it failed.[1]

Initially the conflict was waged through educational and religious propaganda, with a fierce rivalry developing between supporters of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, who generally identified as Greek, and supporters of the Bulgarian Exarchate, which had been established by the Ottomans in 1870.[2]

As Ottoman rule in the Balkans crumbled in the late 19th century, competition arose between Greeks and Bulgarians (and to a lesser extent also other ethnic groups such as Serbs, Aromanians and Albanians) over the multi-ethnic region of Macedonia.[2][need quotation to verify] The defeat of Greece in the Greco-Turkish War of 1897 was a loss that appalled Greeks.[3] The Ethniki Eteria was dissolved by Prime Minister Theotokis.

Greek–Bulgarian relations in Ottoman Macedonia

In 1894, an organization known as the Internal Macedonian Revolutionary Organization (IMRO) was founded by Bulgarian anti-Ottoman revolutionaries in Thessaloníki, with the aim of liberating Macedonia and Thrace from Ottoman rule.

Initially IMRO was declared as a Bulgarian organization, but later it was opened to all ethnic groups in Macedonia and IMRO claimed that it was fighting for the autonomy of Macedonia and not for annexation to Bulgaria. In practice, most of the followers of the IMRO were Bulgarians,[4] though they also had some Aromanian supporters, like Pitu Guli, Mitre The Vlach, Ioryi Mucitano and Alexandar Coshca.[5] Many of the members of the organization saw Macedonian autonomy as an intermediate step to unification with Bulgaria,[6][7] but others saw as their aim the creation of a Balkan federal state, with Macedonia as an equal member.[8]

Already from 1895, armed bands of Komitadjis were formed in Bulgaria in order to reinforce the activities of IMRO in Macedonia. One of their first activities was the capture of the predominantly Greek town of Meleniko (today Melnik, Bulgaria), but they couldn't hold it for more than a few hours.[9][10] Bulgarian bands destroyed the Pomak village of Dospat where they massacred local inhabitants.[10] This kind of activity alerted Greeks and Serbians, who made a farce of the slogan "Macedonia to Macedonians".[11] Thus, Serbia and especially Greece opposed the IMRO movement. The Greeks of Macedonia had no interest in autonomy, but desired enosis (union) with Greece, which cause was supported by the Greek government.

The situation in Macedonia became heated and started to affect European public opinion. In April 1903, a group called Gemidzhii with some assistance from the IMRO blew up the French ship Guadalquivir and the Ottoman Bank in the harbour of Thessaloniki. In August 1903, IMRO managed to organise an uprising (the Ilinden-Preobrazhenie Uprising) in Macedonia and the Adrianople Vilayet. After the forming of the short-lived Krushevo Republic, the insurrection was suppressed by the Ottomans with the subsequent destruction of many villages and the devastation of large areas in Western Macedonia and around Kırk Kilise near Adrianople. The failure of the 1903 insurrection resulted in the eventual split of the IMARO into a left-wing (federalist) faction and a right-wing faction (centralists) which weakened the organization additionally.

Macedonian Committee

File:Ellinomakedonski-komitet.JPG
Seal of the Greek Macedonian Committee depicting Alexander the Great and Byzantine Emperor Basil II
Pavlos Melas in Macedonomachos uniform

In order to strengthen Greek efforts for Macedonia, the Macedonian Committee (Μακεδονικό Κομιτάτο, Makedoniko Komitato) was formed in 1903, under the leadership of wealthy publisher Dimitrios Kalapothakis; its members included Ion Dragoumis and Pavlos Melas.[12]

Under these conditions, in 1904 a vicious guerrilla war broke as response of IMRO activities between Bulgarian and Greek bands within Ottoman Macedonia. The Bishop of Kastoria, Germanos Karavangelis sent to Macedonia by the ambassador of Greece Nikolaos Mavrokordatos and the consul of Greece in Monastiri, Ion Dragoumis, realised that it was time to act in a more efficient way and started organising Greek opposition.

Fighters from Veria
The band of Lazaros Apostolidis from Kastoria
Pericles Drakos with co-fighters

While Dragoumis concerned himself with the financial organisation of the efforts, the central figure in the military struggle was the very capable Cretan officer Georgios Katehakis.[13] Katehakis later became a war hero in the Balkan Wars and World War I, and was Defense Minister in the interwar years. Bishop Germanos Karavangelis animated the Greek population against the IMRO and formed committees to promote the Greek national interests.

Taking advantage of the internal political and personal disputes in IMRO, Katehakis and Karavangelis initially succeeded to recruit some IMRO former members and to organize guerrilla groups, that were later reinforced with people sent from Greece and thus were mainly composed of ex-officers of the Hellenic Army, volunteers brought from Crete, from the Mani area of the Peloponnese, as well as Macedonian Greeks, such as Evangelos Natsis from the village of Asprogia, Lazaros Apostolidis from Kastoria, Captain Giaglis from Ierissos, Konstantinos Kottas from the village of Roulia, Florina Prefecture (a former adherent of the IMRO), Michael Sionidis, Captain Ramnalis, Pantelis Papaioannou, Stefanos Papagalos from Veria, Dimitrios Dalipis from Kastoria, Pericles Drakos from Kavala, Christos Dellios, Christos Argyrakos and many more.

The rebel fighters that fought for the Greek cause were known as Makedonomachoi (Greek: Μακεδονομάχοι; "Macedonian fighters").[14] They were portrayed by Greek writer Penelope Delta in her novel Τά μυστικά τοῦ Βάλτου (Ta Mystiká tou Váltou – The Secrets of the Swamp), as well as in the book of memoirs Ὁ Μακεδονικός Ἀγών (The Macedonian Struggle) by Germanos Karavangelis, while on the other side, the fighters of IMRO and their activities are depicted in the book Confessions of a Macedonian Bandit: A Californian in the Balkan Wars, written by Albert Sonnichsen, an American volunteer in the IMRO during the Macedonian Struggle.

Guerrilla activity

Statue of Pavlos Melas, Drama

The Greek state became concerned, not only because of Bulgarian penetration in Macedonia but also due to Serbian interests, which were concentrated mainly in Skopje and Bitola area. The rioting in Macedonia and especially the death of Pavlos Melas in 1904 (he was the first Greek officer to enter Macedonia with guerrillas and was killed in battle with the Ottoman army) caused intense nationalistic feelings in Greece. This led to the decision to send more guerrilla troops in order to thwart Bulgarian efforts to bring all of the Slavic-speaking majority population of Macedonia on their side.

Tellos Agras in the middle, with Nikiforos (Ioannis Demestichas) to his left and Kalas (Constantine Sorros)

The Greek General Consulate in Thessaloniki, under Lambros Koromilas, became the centre of the struggle, coordinating the guerrilla troops, distributing military material and nursing the wounded. Fierce conflicts between the Greeks and Bulgarians started in the area of Kastoria, in the Giannitsa Lake area, and elsewhere. During 1905, guerilla activity increased and the Makedonomachoi gained significant advantage within 10 months, extending their control towards the areas of Mariovo and East Macedonia, Kastanohoria (near Kastoria), the plains north and south of Florina and the routes around Monastir.[15] However, from early 1906 the situation became critical and the forces of the Makedonomachoi were forced to withdraw from various areas. Their manpower during that period was reduced from 1,000 to ca. 200, perhaps a little more than the Komitadjis, but nevertheless the groups of Tellos Agras and Ioannis Demestichas had some success in the marsh of Giannitsa.[15] There were great advances of the Serb forces, joined by Muslim Slavs, in summer of 1906 in the northern areas of the Sanjak of Skopje.[16]

War crimes were committed by both sides during the Macedonian struggle. According to a 1900 British report complied by Alfred Biliotti, who is considered to have heavily relied on Greek intelligence agents,[17] starting from 1897, the members of the Exarchist committees had embarked upon a systematic and extensive campaign of executions of the leading members of the Greek side.[18] Moreover, Bulgarian Komitadjis, pursued a campaign of extermination of Greek and Serbian teachers and clergy.[19] On the other hand, there were attacks by Greek Andartes on many Bulgarian villages, with the aim of forcing their inhabitants to switch their allegiance to the Patriarchate and accept Greek priest and teachers,[20][21] but they also carried out massacres against the civilian population,[22] especially in the central parts of Macedonia in 1905[23] and in 1906.[24] One of the notable cases was the massacre[25] at the village Zagorichani (today Vasiliada, Greece), which was an aggressive Exarchist pro Bulgarian stronghold[11] predominantly populated by Bulgarians,[26][27] near Kastoria on 25 March 1905, where between 60 and 78 villagers were killed by Greek bands.[24][28]

According to British reports on political crimes (including the above-mentioned Biliotti report), during the period from 1897 to 1912 over 4000 political murders were committed (66 before 1901, 200 between 1901 and 1903, 3300 between 1903 and 1908 and 600 between 1908 and 1912), excluding those killed during the Ilinden uprising and the members of the Bulgarian and Greek bands. Of those who were killed, 53% were Bulgarians, 33.5% were Greeks, Serbs and Romanians together 3.5% and 10% were of an unknown nationality.[29]

Both guerrilla groups had also to confront the Turkish Army, though the Ottoman administration often ignored the activity of the Greek guerrillas[30] and according to Dakin assisted them outright.[11] However, once the subversive potential of the Bulgarian side had been neutralised, Ottoman policy ended the favourable neutrality to the Greek side and embarked upon "relentless persecutions" against the andartes, though even then their main interest was to "suppress the Bulgarian gangs"[31] These conflicts ended after the revolution of Young Turks in July 1908, as they promised to respect all ethnicities and religions, and to provide a constitution.

Consequences

The success of Greek efforts in Macedonia was an experience that gave confidence to the country. It helped develop an intention to annex Greek-speaking areas, and bolster Greek presence in the still Ottoman-ruled Macedonia.

The events in Macedonia, specifically the consequences of the conflicts between Greek and Bulgarian national activists, including Greek massacres against the Bulgarian population in 1905 and 1906, gave rise to pogroms against the ca. 70,000-80,000 strong Greek communities that lived in Bulgaria, who were considered to share responsibility (including the support given to the guerrillas by some Bulgarian Greeks) for the actions of the Greek guerrilla groups.[28][32]

Nevertheless the Young Turk movement resulted in a few instances of collaboration between Greek and Bulgarian bands, while this time the official policy in both countries continue to support the penetration of armed fighters into Ottoman Macedonia, but without having fully ensured that there would be no attacks on each other.[33]

See also

References

 1. Crisis of the Ottoman Empire: prelude to collapse, 1839-1878, 2000, pages 249-252
 2. 2.0 2.1 Clogg, Richard. A Concise History of Greece. Cambridge University Press, 1992. 257 pages. p.81.
 3. Clogg, Richard. A Concise History of Greece. Cambridge University Press, 1992. p. 71.
 4. Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.
 5. Minov, Nikola. The Aromanians and IMRO. Macedonian Historical Review. Vol.2.2011, p. 181-200.
 6. Идеята за автономия като тактика в програмите на национално-освободителното движение в Македония и Одринско (1893-1941), Димитър Гоцев, 1983, Изд. на Българска Академия на Науките, София, 1983, c. 34.; in English: The idea for autonomy as a tactics in the programs of the National Liberation movements in Macedonia and Adrianople regions 1893-1941", Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, Dimitar Gotsev, 1983, p 34. Among others, there are used the memoirs of the IMRO revolutionary Kosta Tsipushev, where he cited Delchev, that the autonomy then was only tactics, aiming future unification with Bulgaria. (55. ЦПА, ф. 226); срв. К. Ципушев. 19 години в сръбските затвори, СУ Св. Климент Охридски, 2004, ISBN 954-91083-5-X стр. 31-32. in English: Kosta Tsipushev, 19 years in Serbian prisons, Sofia University publishing house, 2004, ISBN 954-91083-5-X, p. 31-32.
 7. Таjните на Македониjа. Се издава за прв пат, Скопjе 1999. in Macedonian – Ете како ја објаснува целта на борбата Гоце Делчев во 1901 година: "...Треба да се бориме за автономноста на Македанија и Одринско, за да ги зачуваме во нивната целост, како еден етап за идното им присоединување кон општата Болгарска Татковина". In English – How Gotse Delchev explained the aim of the struggle against the Ottomans in 1901: "...We have to fight for autonomy of Macedonia and Adrianople regions as a stage for their future unification with our common fatherland, Bulgaria."
 8. The last interview with the leader of IMRO, Ivan Michailov in 1989 - newspaper 'Democratsia', Sofia, 8 January 2001, pp. 10-11.
 9. Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.
 10. 10.0 10.1 Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.
 11. 11.0 11.1 11.2 Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.
 12. Konstantinos Vakalopoulos, Historia tou voreiou hellenismou, vol 2, 1990, pp. 429-430
 13. Bulgarian Historical Review, vol 31, 1-4, 2003, p 117 "Only a few days later -on November 1- Katehakis arrived in Macedonia as Melas' successor
 14. Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.
 15. 15.0 15.1 Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.
 16. Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.
 17. name=SMEA>David Barchard, The Fearless and Self-Reliant Servant: The Life and Career of Sir Alfred Biliotti (1833-1895), p.50
 18. Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.
 19. Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.
 20. Hazell's annual; 1908; p.574
 21. The Annual register of world events: a review of the year, Volume 148; 1907; p.334
 22. The Encyclopedia Americana: a library of universal knowledge, Volume 27; 1920; p.194
 23. Macedonia; its races and their future; Henry Noël Brailsford; 1906; p.215-216
 24. 24.0 24.1 Between Two Motherlands: Nationality and Emigration among the Greeks of Bulgaria, 1900-1949; Theodora Dragostinova 2011; pp.39-40
 25. Papers by command, Volume 137; Great Britain. Parliament. House of Commons; 1906; p.24
 26. Mapping migration in Kastoria, Macedonia
 27. Macedonia and its Christian population; D.M. Brancoff; 1905; p.182
 28. 28.0 28.1 The Macedonian question, 1893-1908, from Western sources; Nadine Lange-Akhund; 1998 p.279
 29. Basil C. Gounaris; Preachers of God and martyrs of the Nation: The politics of murder in ottoman Macedonia in the early 20th century; Balkanologie, Vol. IX, December 2005
 30. A Brief History of the Late Ottoman Empire, Şükrü Hanioğlu, 2010, p.134
 31. Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.
 32. Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.
 33. Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.

Sources

External links