Pierzchała coat of arms

From Infogalactic: the planetary knowledge core
Jump to: navigation, search
Pierzchała
Pierzchała
Details
Battle cry Pirzchała, Trzaska
Alternative names Kolumna, Pirch, Pirzchała, Roch, Trzaski
Earliest mention 1344 (seal), 1409 (record)
Families

Pierzchała (Roch) is a Polish coat of arms. It was used by several szlachta families in the times of the Kingdom of Poland and the Polish-Lithuanian Commonwealth.

History

One of the oldest Polish coats of arms. According to the most heraldists the proper name of it is "Pierzchała" (Pirzchała), recorded in 1409. The word "Roch" means in Polish the heraldic emblem: the rook, it has been later also used as the name (recorded in 1422).

Blazon

Notable bearers

Notable bearers of this coat of arms include:

Gallery

See also

Related coat of arms

Bibliography

  • Juliusz Karol Ostrowski Księga herbowa rodów polskich. Warszawa, 1897-1906.
  • Ludwik Pierzchała Herb Pierzchała, w: "Miesięcznik Heraldyczny", t. 1, Lwów 1908
  • Ludwik Pierzchała Jeszcze herb Roch, w: "Miesięcznik Heraldyczny", nr 12, Warszawa 1932
  • Józef Szymański Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
  • Marcin Michał Wiszowaty Słoń bojowy a sprawa polska w: "Verbum Nobile. Pismo środowiska szlacheckiego" nr 11/1997.
  • Gert Oswald Lexikon der Heraldik. Bibliographisches Institut, Leipzig, 1984, ISBN 3-411-02149-7