Sulisława

From Infogalactic: the planetary knowledge core
Jump to: navigation, search

Sulisława (died after 25 December 1294) was daughter of Pomeranian knight.

She was originally a nun in Słupsk, but in about 1285 she became a mistress of Mestwin II. On 26 August 1288 after divorce with his wife Euphrosyne of Opole Mestwin married Sulisława.


Sources

  • B. Śliwiński Poczet książąt gdańskich, Gdańsk 2006, s. 53
  • B. Śliwiński Kronikarskie niedyskrecje, czyli życie prywatne Piastów, Gdańsk 2004, s. 76-77